Load

Load

  • 회사소개

> 회사소개 > 사업장안내

사업장안내

해외법인-베트남

회사명 : 동양전자 베트남

주소 : Lot No.CN4, Section 1, Ba Thien Industrial Park, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam

설립일 : 2014년 5월

인원현황 : 919명

공장부지 : 15,003㎡

주요 생산품 : SMPS, Adapter, Vibration Motor

연락처 : TEL. 84-211-248-1003 / FAX. 84-211-248-1012

해외법인-혜주

회사명 : 혜주동양전자 유한공사

주소 : Wu Yi Industrial Area, Chen Jian Town, Huizhou City, Guang Dong, China

설립일 : 1994년 7월

인원현황 : 217 명

공장부지 : 27,000 ㎡

주요 생산품 : SMPS, AC/DC Adapter, Amplifier & EQ

연락처 : TEL. 86-752-3896-6400 / FAX. 86-752-3896-6430

해외법인-청도

회사명 : 청도오리엔텍 유한공사

주소 : 106 Wangsha Road, Chengyang, Qingdao City, Shandong Province

설립일 : 2002년 4월

인원현황 : 38 명

공장부지 : 2,450㎡

주요 생산품 : Vibration Motor

연락처 : TEL. 86-532-8775-2379,2371 / FAX. 86-532-8775-2375